Powieksz czcionkę

Informacja o ciasteczkachOgłoszenie - ŻYWNOŚĆ
piątek, 13 lipca 2012 17:07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, iż w dniach od 17.07.2012 r. do 18.07.2012 r., w godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie MPGKiM we Włodawie wydawana będzie żywność w ramach programu PEAD, dla uprawnionych osób z terenu Gminy Włodawa w następującym asortymencie:

- Masło

- ser topiony

- ser podpuszczkowy

 
Ogłoszenie - likwidacja kasy w GOPS Włodawa
poniedziałek, 21 maja 2012 11:31

O G Ł O S Z E N I E


W związku z likwidacją kasy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie informuję, iż od dnia 01.09.2012 r. świadczenia pieniężne wypłacane będą wyłącznie na konto bankowe.


Dlatego zwracam się z prośbą o założenie konta bankowego i poinformowanie o jego numerze pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie do dnia 31.08.2012 r.


Niezałożenie konta bankowego spowoduje, że nie będzie możliwa wypłata świadczeń pieniężnych.Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej we Włodawie

mgr Anna Wegiera - Walasek

 
Nabór beneficjentów do projektu systemowego
poniedziałek, 23 stycznia 2012 09:15

Ogłoszenie o realizacji projektu systemowego

„Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie realizuje projekt systemowy pt. „Droga do samodzielności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w zakresie działań realizowanych w:

 

Priorytecie VII            „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1              „Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej”

Poddziałanie 7.1.1      „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez

ośrodki pomocy społecznej”

 

 

„Droga do samodzielności” to projekt realizowany od 2007 roku a jego przewidywane zakończenie to 2013. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

 

W 2012 r. projekt skierowany jest do osób:

- bezrobotnych (9 osób),

- w wieku aktywności zawodowej,

- korzystających z pomocy społecznej,

- zamieszkałych na terenie gminy Włodawa.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do tutejszego ośrodka do pracowników socjalnych bądź Kierownika Ośrodka.

 

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu systemowego można uzyskać w:

 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie

22 – 200 Włodawa

ul. Mielczarskiego 22

tel./fax. (82) 5723 - 945

 
"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 20 – 24 luty 2012 roku
poniedziałek, 13 lutego 2012 08:09

Harmonogram dyżurów – Prokuratura Rejonowa we Włodawie Al.Piłsudskiego 41
w godz.900 - 1400
tel.82 5721211 lub 82 5721144

  • 20 lutego 2012 roku – prokurator Jolanta Sołoducha pokój nr 1
  • 21 lutego 2012 roku – prokurator Andrzej Gomółka pokój nr 2
  • 22 lutego 2012 roku – prokurator Bogusław Lechocki pokój nr 4
  • 23 lutego 2012 roku – asesor Karolina Siembida-Gomuła pokój nr 8
  • 24 lutego 2012 roku – prokurator Bogusław Lechocki pokój nr 2

Harmonogram dyżurów telefonicznych pełnionych przez przedstawicieli organizacji, które statutowo zajmują się opieką i pomocą w godz. 9:00 - 14:00

  • 20 lutego 2012 roku – Joanna Szczepańska – członek Zarządu Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego we Włodawie – tel.695135505
  • 21 lutego 2012 roku – Zbigniew Skibiński – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – tel.82 5723945
  • 22 lutego 2012 roku – Agnieszka Karpiuk – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – tel.82 5725485
  • 23 lutego 2012 roku – Agnieszka Michalska – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych – tel. 600781263
  • 24 lutego 2012 roku – Danuta Jamroz – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie – tel.507049181
 
Ogłoszenie - żywność
środa, 16 listopada 2011 08:14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, iż w dniach od 30.11.2011 r. do 02.12.2011 r., w godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie MPGKiM we Włodawie wydawana będzie żywność w ramach programu PEAD, dla uprawnionych osób z terenu Gminy Włodawa w następującym asortymencie:

- Makaron świderki - 1,5 kg na osobę

- chleb chrupki - 0,8 kg na osobę

 
OGŁOSZENIE
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 00:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, iż w okresie od dnia 01.08.2011 r. do dnia 31.10.2011 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

            Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie przy ul. Mielczarskiego 22, w godzinach od 8.00 do 15.00. Wnioski przyjmowane będą przez pracownika tut. ośrodka – Panią Zofię Korneluk.

            Ponadto w okresie od dnia 01.09.2011 r. do dnia 30.11.2011 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, na nowy okres zasiłkowy. Wnioski przyjmowane będą przez Panią Barbarę Kościuk.

 
Bank Wyprawek Dziecięcych
poniedziałek, 27 czerwca 2011 13:13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, iż Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „NADZIEJA” we Włodawie rozpoczęło prowadzenie Banku Wyprawek Dziecięcych w ramach swoich zasobów. Stowarzyszenie dysponuje obecnie ubrankami, pościelą, kosmetykami oraz zabawkami dla niemowląt i małych dzieci oraz wanienkami do kąpieli, inhalatorem oraz krzesełkiem do karmienia.

Wydawanie darów z Banku Wyprawek Dziecięcych odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 18.00 w budynku kancelarii Parafi pw. Św. Ludwika, przy ulicy 11 listopada 4.

Chętnych zapraszamy do skorzystania z usług Stowarzyszenia.

 
Informacja
poniedziałek, 27 czerwca 2011 11:13

W 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie realizuje we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie program prac społecznie użytecznych.

Jest to program skierowany do osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.

Obecnie na terenie naszej gminy w programie uczestniczy 16 osób.

 
Droga do samodzielności
poniedziałek, 23 maja 2011 06:44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie realizuje projekt systemowy pt. „Droga do samodzielności” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 – 2013 w zakresie działań realizowanych w:
Priorytecie VII „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej”
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Pełna treść informacji w formacie PDF znajduje się tutaj.

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 3 z 3